Giảm 25% phí giao dịch Futures khi thanh toán bằng ONUS và NAMI

Nhằm giúp người dùng có đa dạng lựa chọn khi giao dịch ONUS Futures, bắt đầu từ hôm nay, ngày 08/07/2022, đội ngũ chính thức cho phép người dùng thanh toán phí giao dịch Futures bằng ONUS và NAMI token, bên cạnh VNDC và NAO. 

Cơ chế tính phí bằng ONUS và NAMI

Khi giao dịch ONUS Futures, người dùng cần trả phí mở lệnh và đóng lệnh là 0.06% khối lượng lệnh, phí được tính mặc định bằng đơn vị VNDC. Bắt đầu từ 08/07, người dùng sẽ được chiết khấu 25% khi thanh toán bằng ONUS hoặc NAMI (phí 0.06% giảm còn 0.045%).

Ví dụ: Bạn đặt lệnh Mua/Long BTC với khối lượng 5,000,000 VNDC

  • Phí mở lệnh nếu trả bằng VNDC: 5,000,000 x 0.06% = 3,000 VNDC
  • Phí mở lệnh nếu trả bằng ONUS hoặc NAMI: 5,000,000 x 0.045% = 2,250 VNDC (giảm 25%). 

Lưu ý:

  • Số lượng ONUS hoặc NAMI cần trả sẽ tính theo tỷ giá quy đổi ONUS/VNDC hoặc NAMI/VNDC tại thời điểm tính phí. Ví dụ, nếu 1 NAMI = 250 VNDC, bạn cần trả 2250/250 = 9 NAMI.
  • Nếu số dư ONUS hoặc NAMI không đủ để tính phí, hệ thống sẽ dùng VNDC để tính phí với mức phí cũ (0.06%).
  • Phí bảo hiểm và Phí duy trì lệnh vẫn được tính bằng VNDC theo biểu phí cũ.

Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn trả phí bằng NAO để được giảm 40% phí giao dịch Futures.

Hướng dẫn chi tiết

  1. Hướng dẫn Nạp/Rút ONUS hoặc NAMI vào ví Futures

Để nạp ONUS hoặc NAMI từ tài khoản chính vào phí Futures, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tại màn hình Futures, chọn biểu tượng Ví.

Bước 2: Nhấn Nạp.

Bước 3: Chọn loại tài sản muốn nạp là ONUS hoặc NAMI. Nhập số lượng cần nạp và nhấn Nạp.

Bước 4: Xác minh để hoàn tất giao dịch.

Để rút ONUS hoặc NAMI từ ví Futures về tài khoản chính, bạn thực hiện như sau: 

Bước 1: Tại màn hình Futures, chọn biểu tượng Ví.

Bước 2: Nhấn Rút.

Bước 3: Chọn loại tài sản muốn rút là ONUS hoặc NAMI. Nhập số lượng cần rút và nhấn Rút.

Bước 4: Xác minh để hoàn tất giao dịch.

2. Hướng dẫn chọn trả phí giao dịch ONUS hoặc NAMI

Bước 1: Tại màn hình Futures, chọn biểu tượng Ví

Bước 2: Chọn biểu tượng Cài đặt

Bước 3: Chọn ONUS hoặc NAMI. Nhấn Xác nhận để hoàn tất.