Giảm 40% phí giao dịch Futures khi thanh toán bằng NAO

Như đã nêu rõ trong Whitepaper, token NAO thuộc dự án Nami Frame Futures được thiết kế nhằm mang tới nhiều quyền lợi cho người nắm giữ như giảm phí giao dịch Futures, nhận chia sẻ doanh thu dự án, tham gia pool quản trị,… 

Bắt đầu từ hôm nay 01/07, quyền lợi đầu tiên dành cho NAO holders sẽ được triển khai: Giảm phí giao dịch Futures cho nhà đầu tư lựa chọn trả phí bằng NAO token.

**Vui lòng cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất để trải nghiệm.

Cơ chế tính phí bằng NAO

Thông thường, người dùng giao dịch Futures cần trả phí giao dịch khi mở lệnh và đóng lệnh là 0.06% khối lượng lệnh, phí được tính mặc định bằng đơn vị VNDC. Bắt đầu từ 01/07, người dùng sẽ được chiết khấu 40% khi thanh toán bằng NAO (phí 0.06% giảm còn 0.036%). 

Ví dụ: Bạn đặt lệnh Mua/Long BTC với khối lượng 5,000,000 VNDC

  • Phí mở lệnh nếu trả bằng VNDC: 5,000,000 x 0.06% = 3,000 VNDC
  • Phí mở lệnh nếu trả bằng NAO: 5,000,000 x 0.036% = 1,800 VNDC (giảm 40%). Với giá tỷ giá quy đổi NAO/VNDC tại thời điểm tính phí là 1 NAO = 1000 VNDC, bạn cần trả 1800 / 1000 = 1.8 NAO.

Lưu ý: 

  • Số lượng NAO cần trả được tính theo tỷ giá quy đổi VNDC/NAO tại thời điểm tính phí.
  • Nếu số dư NAO không đủ để tính phí, hệ thống sẽ dùng VNDC để tính phí với mức phí cũ.
  • Phí bảo hiểm thanh lý và Phí duy trì lệnh vẫn được tính bằng VNDC theo biểu phí cũ.

Hướng dẫn chi tiết

1. Hướng dẫn Nạp/Rút NAO vào ví Futures

Để nạp NAO từ tài khoản chính vào ví Futures, bạn thực hiện như sau:

B1: Tại màn hình Futures, chọn biểu tượng Ví

B2: Nhấn Nạp

B3: Chọn loại tài sản muốn nạp là NAO. Nhập số lượng cần nạp và nhấn Nạp.

B4: Xác minh để hoàn tất giao dịch. 

Để rút NAO từ ví Futures về tài khoản chính, bạn thực hiện như sau:

B1: Tại màn hình Futures, chọn biểu tượng Ví

B2: Nhấn Rút

B3: Chọn loại tài sản muốn rút là NAO. Nhập số lượng cần rút và nhấn Rút.

B4: Xác minh để hoàn tất giao dịch. 

2. Hướng dẫn chọn trả phí giao dịch bằng NAO

B1: Tại màn hình Futures, chọn biểu tượng Ví

B2: Chọn biểu tượng Cài đặt

B3: Chọn NAO. Nhấn Xác nhận để hoàn tất.