Hoàn tất bảo trì và chuyển đổi BAMI

Theo thông báo từ đội ngũ dự án, Bami (BAMI) đã thực hiện chuyển đổi hợp đồng thông minh và cập nhật tokenomics mới vào ngày 13/03/2022.

Để đáp ứng việc chuyển đổi, ONUS đã tạm dừng toàn bộ các giao dịch đối với BAMI. Hiện nay, quá trình chuyển đổi đã hoàn tất. Toàn bộ số lượng token BAMI bạn đang lưu trữ trên ứng dụng ONUS đã tự động chuyển sang Smart Contract mới theo tỷ lệ 10:1 (đối với token public sales) và tỷ lệ 7:1 (đối với token private sales). 

Lịch vesting mới đối với BAMI token được công bố tại đây, với một số lưu ý quan trọng sau:

  • Token Private Sales được mở khoá 6% sau TGE, khoá 03 tháng, sau đó mở khoá đều đặn trong 19 tháng.
  • Token Public Sales được mở khoá 25% sau TGE, sau đó mở khoá đều đặn 25% mỗi tháng.

Bắt đầu từ 20h45 hôm nay, ngày 16/03/2022, ONUS mở lại các tính năng Giao dịch Off-chain, Quy đổi, Giao dịch P2P cho BAMI. Dự kiến từ 20h00 ngày 17/03/2022, ONUS sẽ mở lại giao dịch On-chain cho BAMI (BEP20).

Về Bami và token BAMI

Bami Pawn Shop là nền tảng thế chấp tài sản thế chấp tài sản số, đặc biệt là NFT. Bami cung cấp nhiều tính năng hấp dẫn như NFT-backed loans (vay thế chấp bằng NFT), Clearance market (Chợ thanh lý NFT), Launchpad, Lending (Cho vay) and Membership (Quyền lợi thành viên) nhằm gia tăng giá trị cũng như thanh khoản cho thị trường NFT và cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu cho người dùng.

Twitter: https://twitter.com/BamiPawn   

Facebook: https://www.facebook.com/BamiPawn/  

Telegram Channel: https://t.me/BamiPawn 

Vietnamese Community: https://t.me/BamiPawn_vi 

Global Community: https://t.me/BamiPawn_en