Hoàn tất chuyển đổi Google (GOOGL)

Căn cứ thông báo từ sàn giao dịch FTX – nơi ONUS lấy thanh khoản cho các cổ phiếu tokenized, token Google (GOOGL) đã thực hiện phân tách token (token split) và chuyển đổi sang token GOOGL mới.

Để hỗ trợ quá trình phân tách, ONUS tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với tài sản GOOGL, bao gồm: Giao dịch Off-chain, Quy đổi và Credit Line.

Hiện nay, quá trình phân tách đã hoàn tất.

  • Toàn bộ số lượng GOOGL người dùng sở hữu trước thời điểm 03h00 ngày 18/07/2022 sẽ được chuyển đổi sang token GOOGL mới theo tỷ lệ 20:1 (Nhận thêm GOOGL để đạt đủ số lượng 20 lần)
  • Những khách hàng mua GOOGL sau thời điểm 03h00 ngày 18/07/2022 sẽ được giữ nguyên số lượng token đã mua.

Bắt đầu từ 22h00 ngày 20/07/2022, ONUS mở lại các tính năng sau cho tài sản GOOGL, bao gồm: Giao dịch Off-chain, Quy đổi. 

Giới thiệu về tokenized stock

Hiện nay ONUS đang niêm yết các tokenized stock – là những cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch truyền thống, đồng thời là những cổ phiếu được token hoá và niêm yết trên sàn FTX. Các token này được hỗ trợ bởi các cổ phiếu chứng khoán được CM-Equity giám sát, và chúng có thể được mua lại bằng CM-Equity nếu muốn.

ONUS đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ chuyển lệnh mua/bán của người dùng đến sàn giao dịch FTX.