Hoàn tất hợp nhất NU và KEEP thành Threshold Network token (T)

Ngày 16/02/2022 vừa qua, ONUS đã thực hiện bảo trì các giao dịch đối với NU và KEEP nhằm hỗ trợ quá trình hợp nhất token.

Hiện nay, quá trình hợp nhất token đã hoàn tất. Toàn bộ số lượng token NU và KEEP bạn đang lưu trữ trên ứng dụng ONUS đã tự động chuyển đổi thành Threshold Network token (T) theo tỷ lệ 1 NU = 3.26 T và 1 KEEP = 4.78 T. 

Bắt đầu từ 12h00 hôm nay 27/02/2022, ONUS mở lại toàn bộ các tính năng cho Threshold Network token (T), bao gồm: Giao dịch Off-chain và Quy Đổi.

Về Threshold Network token (T)

Threshold là mạng lưới ra đời sau sự hợp nhất giao thức giữa Keep Network và NuCypher. Mạng Threshold được thiết kế với khả năng lưu trữ thông tin và tài sản kỹ thuật số của bạn ở chế độ riêng tư trong khi bạn sử dụng một blockchain công khai. T token là token tiện ích trong Threshold Network, đồng thời là token quản trị cho DAO Threshold. T token được hợp nhất từ 02 token trước đây là NuCypher token (NU) và Keep Network token (KEEP). T token được sử dụng để stake và quản trị những thay đổi trong hệ sinh thái của nền tảng Threshold Network.