Hướng dẫn chuyển tài sản từ mạng lưới khác tới ONUS Chain qua ví RICE Wallet

Vừa qua, ONUS Chain đã tích hợp thành công với Multichain – Giao thức Cross-chain hàng đầu hiện nay. Điều này giúp người dùng dễ dàng chuyển tài sản giữa ONUS Chain và các mạng lưới khác, theo đó dễ dàng tham gia trải nghiệm các tính năng hấp dẫn trên hệ sinh thái ONUS Chain.

Các mạng lưới được hỗ trợ:

 • ONUS Chain Mainnet
 • BNB Mainnet
 • Ethereum Mainnet

Những tài sản được hỗ trợ ban đầu bao gồm:

 • ONUS
 • USDC

Nếu bạn đang sở hữu tài sản trên mạng lưới khác, bạn có thể chuyển đổi thành token trên ONUS Chain qua RICE Wallet theo các bước đơn giản sau đây.

Tips: Nếu như bạn đang sở hữu ONUS Coin trên nền tảng MEXC, bạn cần phải gửi lượng ONUS Coin đang nắm giữ tới địa chỉ ví non-custodial của bạn (RICE Wallet hoặc Metamask) để có thể chuyển sang mạng lưới ONUS Chain.

Hướng dẫn chuyển tài sản từ mạng lưới khác tới ONUS Chain qua ví RICE Wallet

 • Bước 1: Truy cập RICE Wallet và chọn “DApps”
 • Bước 2: Tìm và truy cập Multichain
 • Bước 3: Chọn mạng lưới và tài sản muốn chuyển đổi
 • Bước 4: Chọn mạng lưới và tài sản muốn nhận

 • Bước 5: Nhập lượng token muốn chuyển đổi và chọn “Swap”
 • Bước 6: Kiểm tra thông tin và chọn “Confirm”
 • Bước 7: Xác nhận trên ví của bạn
 • Bước 8: Đợi giao dịch hoàn tất

Lưu ý khi chuyển ONUS từ mạng Ethereum tới ONUS Chain:

– Mức phí chuyển tài sản là 0.1%. Mức phí tối thiểu là 10.5 ONUS và tối đa là 2,100 ONUS.

– Khối lượng giao dịch tối thiểu là 21 ONUS.

– Khối lượng giao dịch tối đa là 11,000,000 ONUS.

– Thời gian xử lý trung bình khoảng 10-30 phút cho 1 giao dịch.

– Thời gian xử lý có thể lên tới 12 giờ cho những giao dịch có khối lượng trên 21,000 ONUS.

Lưu ý khi chuyển USDC từ mạng Ethereum tới ONUS Chain:

– Mức phí chuyển tài sản là 0.1%. Mức phí tối thiểu là 5 USDC và tối đa là 1,000 USDC.

– Khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 USDC.

– Khối lượng giao dịch tối đa là 5,000,000 USDC.

– Thời gian xử lý trung bình khoảng 10-30 phút cho 1 giao dịch.

– Thời gian xử lý có thể lên tới 12 giờ cho những giao dịch có khối lượng trên 10,000 USDC.

Lưu ý khi chuyển ONUS từ BNB Chain tới ONUS Chain:

– Mức phí chuyển tài sản là 0.1%. Mức phí tối thiểu là 10.5 ONUS và tối đa là 2,100 ONUS.

– Khối lượng giao dịch tối thiểu là 21 ONUS.

– Khối lượng giao dịch tối đa là 11,000,000 ONUS.

– Thời gian xử lý trung bình khoảng 10-30 phút cho 1 giao dịch.

– Thời gian xử lý có thể lên tới 12 giờ cho những giao dịch có khối lượng trên 21,000 ONUS.

Lưu ý khi chuyển USDC từ BNB Chain tới ONUS Chain:

– Mức phí chuyển tài sản là 0.1%. Mức phí tối thiểu là 5 USDC và tối đa là 1,000 USDC.

– Khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 USDC.

– Khối lượng giao dịch tối đa là 5,000,000 USDC.

– Thời gian xử lý trung bình khoảng 10-30 phút cho 1 giao dịch.

– Thời gian xử lý có thể lên tới 12 giờ cho những giao dịch có khối lượng trên 10,000 USDC.

Thông qua bài viết này, người dùng có thể dễ dàng chuyển tài sản từ mạng lưới khác tới ONUS Chain qua RICE Wallet và trải nghiệm các Dapps trong hệ sinh thái.

Tham gia Cộng đồng ONUS Chain: https://t.me/onuschain_chat