Hướng dẫn Farm trên MiaSwap

MiaSwap là giao thức DEX/AMM đầu tiên trên nền tảng ONUS Chain (sàn giao dịch phi tập trung theo cơ chế tạo lập thị trường tự động). MiaSwap đóng vai trò như nguồn cung cấp thanh khoản chính cho toàn bộ hệ sinh thái, cho phép người dùng quy đổi tài sản với phí thấp và kiếm lợi nhuận tốt dựa trên việc cung cấp thanh khoản. 

Farm trên MiaSwap là tính năng cho phép người dùng nhận thưởng với APR lên tới hàng ngàn phần trăm thông qua việc stake các LP token. Để có LP token, người dùng cần cung cấp thanh khoản cho các pool trên MiaSwap.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:

Bước 1: Kết nối ví với MiaSwap

Hiện nay ONUS Chain đã được tích hợp sẵn trên RICE Wallet. Để sử dụng, người dùng chỉ cần cập nhật phiên bản mới nhất của RICE Wallet và chọn mạng lưới ONUS Chain.

 • B1: Nhấn vào biểu tượng góc trên bên trái màn hình để chọn mạng lưới
 • B2: Chọn “ONUS Chain” và chọn “Quay lại”
 • B3: Chọn “DApp”
 • B4: Nhập “miaswap.io” tại thanh tìm kiếm để truy cập MiaSwap

Bước 2: Cung cấp thanh khoản

Để sử dụng tính năng Farm, trước hết bạn cần cung cấp thanh khoản trên MiaSwap.

 • B1: Vào mục Liquidity và chọn “Add Liquidity”
 • B2: Chọn cặp giao dịch bạn muốn cung cấp thanh khoản
 • B3: Nhập số lượng token bạn muốn cung cấp 

 • B4: Chọn icon cài đặt, chỉnh độ trượt giá bạn muốn (Slippage) và thời gian lâu nhất để hoàn thành giao dịch (Tx Deadline)
 • B5: Chọn “Supply” để cung cấp thanh khoản và nhận được lượng LP token tương ứng 
 • B6: Chọn “Confirm” để xác nhận

Lưu ý: Lượng LP token bạn nhận được sẽ tương ứng với lượng token bạn cung cấp vào trong bể thanh khoản.

Bước 3: Thực hiện Farm để kiếm lợi nhuận

 • B1: Vào mục Farm, nhấn “Enable Contract” và chọn “Stake LP”
 • B2: Nhập số lượng LP token muốn stake và chọn “Confirm” để xác nhận
 • B3: Nhấn “Harvest” để rút thưởng. Phần thưởng được cập nhật liên tục và bạn có thể rút thưởng bất kỳ lúc nào.
 • B4: Bạn có thể Stake thêm bằng cách chọn biểu tượng “+”

Hướng dẫn Unstake từ Farm

Khi bạn không muốn Farm tiếp, bạn có thể Unstake LP token bằng cách chọn biểu tượng “-”.

Hướng dẫn rút thanh khoản

Sau khi đã Unstake LP token ra khỏi Farm, bạn có thể rút cặp token mà bạn đã cung cấp thanh khoản bằng các bước sau:

 • B1: Vào mục Liquidity, chọn cặp Liquidity mà bạn đã cung cấp thanh khoản 
 • B2: Chọn “Remove”
 • B3: Nhập số lượng LP bạn muốn rút hoặc chọn tỷ lệ phần trăm muốn rút (VD: Bạn muốn rút 100% lượng token đã cung cấp thanh khoản, chọn 100%)

 • B4: Chọn icon cài đặt, chỉnh độ trượt giá nếu muốn (Slippage) và thời gian lâu nhất để hoàn thành giao dịch (Tx Deadline)
 • B5: Chọn “Remove”
 • B6: Chọn “Confirm” để xác nhận

Lưu ý: 

 • Bạn sẽ chỉ nhận được LP token tương ứng với pool mà bạn đã cung cấp thanh khoản. Ví dụ: Nếu như bạn cung cấp thanh khoản vào pool “ONUS-MIA” thì bạn sẽ chỉ nhận được “ONUS-MIA LP” token.
 • Sẽ mất một khoản phí không đáng kể khi bạn cấp quyền truy cập vào ví và thực hiện xác nhận.