Hướng dẫn giao dịch ONUS VIP Membership NFT trên Soya Marketplace

Bên cạnh BNB Chain, từ 10/01/2022, ONUS Swap đã chính thức được triển khai trên ONUS Chain, mở rộng cơ hội trải nghiệm cho người dùng.

Theo đó, từ nay người dùng đã có thể sử dụng tất cả các tính năng của ONUS Swap trên mạng lưới ONUS Chain: Trade, Invest, Launchpad và NFT.

Đối với ONUS Vip Membership NFT:

 • Chủ sở hữu ONUS Vip Membership NFT sẽ được duy trì toàn bộ quyền lợi của ONUS Vip Membership NFT khi sử dụng ONUS Swap theo mạng ONUS Chain.
 • Chủ sở hữu ONUS Vip Membership NFT có thể Claim NFT này khi kết nối ONUS Swap với ONUS Chain. 

Đội ngũ sẽ có hướng dẫn chi tiết các thao tác để claim ONUS VIP Membership NFT và giao dịch tài sản này trên Soya NFT Marketplace. 

Hướng dẫn đổi mạng lưới trên ONUS Swap 

Để có thể claim ONUS VIP Membership NFT, chủ sở hữu cần phải đổi mạng lưới trên ONUS Swap từ Binance Smart Chain sang ONUS Chain.

 • Bước 1: Truy cập onusswap.com, chọn đổi mạng và chọn mạng lưới ONUS Chain

No description available.

 • Bước 2: Kết nối ví và xác nhận đổi mạng lưới trên ví của bạn

No description available.

Hướng dẫn claim ONUS VIP Membership NFT

Nếu bạn sở hữu ONUS Vip Membership NFT trên mạng BNB Chain, bạn có thể claim ONUS Vip Membership NFT tại ONUS Chain để nhận quyền lợi tương tự theo 3 bước dưới đây:

 • Bước 1: Mở RICE Wallet. Chọn mạng ONUS Chain. Vào DApp và truy cập ONUS Swap tại: https://onusswap.com/  
 • Bước 2: Vào phần tuỳ chọn, chọn NFTs
 • Bước 3: Nhấn Claim và xác nhận giao dịch để hoàn tất.

Hướng dẫn giao dịch ONUS VIP Membership NFT trên Soya Marketplace

Soya Marketplace là nền tảng giao dịch NFT đầu tiên được xây dựng trong hệ sinh thái ONUS Chain, cho phép người dùng dễ dàng trao đổi, mua bán và sở hữu những tác phẩm NFT yêu thích với đầy đủ các công cụ hỗ trợ.

 • Bước 1: Truy cập ví RICE Wallet và chọn “DApps”
 • Bước 2: Truy cập Soya Marketplace 
 • Bước 3: Kết nối ví của bạn 
 • Bước 4: Vào mục Profile 

No description available.

 • Bước 5: Chọn “My NFTs” và chọn “Items”
 • Bước 6: Chọn ONUS VIP Membership NFT của bạn
 • Bước 7: Chọn hình thức bán Fixed Price (bán với giá cố định) hoặc Auction (đấu giá)
 • Bước 8: Chọn “Complete Listing” và hoàn tất bán 

No description available.

Với phần hướng dẫn trên, người dùng đã nắm được chi tiết các thao tác claim ONUS VIP Membership NFT và giao dịch trên Soya Marketplace.

Tham gia Cộng đồng ONUS Chain: https://t.me/onuschain_chat