Hướng dẫn Gửi tài sản từ ứng dụng ONUS tới các nền tảng khác

Tính năng Giao dịch On-chain cho phép người dùng ONUS dễ dàng Gửi/Nhận tài sản giữa ứng dụng ONUS với nhiều nền tảng khác thông qua các mạng lưới blockchain phổ biến như (Ethereum, BNB Smart Chain, KardiaChain, Polygon, Solana,…). 

Dưới đây là các bước hướng dẫn chi tiết giúp bạn Gửi tài sản từ ONUS tới các nền tảng khác, lấy ví dụ với RICE Wallet. 

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Lấy địa chỉ ví trên ứng dụng RICE Wallet

  • Tại màn hình chính, chọn Nhận
  • Chọn 1 tài sản bất kỳ
  • Sao chép địa chỉ ví hoặc quét mã QR. Lưu ý, mỗi ví chỉ có 1 địa chỉ duy nhất, địa chỉ này sử dụng để nhận tất cả token bạn cần gửi đến.

Bước 2: Gửi tài sản từ ứng dụng ONUS sang RICE Wallet

  • Tại màn hình chính, chọn tài sản bạn muốn gửi (lấy ví dụ với BNB)
  • Chọn tính năng Gửi, sau đó chọn gửi On-chain (mạng lưới BNB)

  • Nhập số lượng token muốn gửi đi
  • Dán địa chỉ ví vừa sao chép từ ứng dụng RICE Wallet vào ô nhận

  • Xác nhận thông tin gửi đi và xác thực giao dịch bằng mã OTP
  • Kiểm tra số dư ở ví RICE Wallet