Hướng dẫn quản lý thông báo trên ứng dụng ONUS

Sau khi lắng nghe và ghi nhận ý kiến từ cộng đồng, đội ngũ ONUS đã phát triển thêm tiện ích “Quản lý thông báo”, giúp người dùng chủ động lựa chọn Nhận/Không nhận các thông báo khác nhau từ hệ thống.

Tại mục Cài đặt trên ứng dụng, người dùng có thể chủ động Bật/Tắt các loại thông báo:

  • Cho phép thông báo: Tuỳ chọn Nhận/Không nhận tất cả các thông báo từ ứng dụng
  • Thông báo tín hiệu: Các cảnh báo biến động giá tăng/giảm mạnh trong thời gian ngắn
  • Thông báo tính năng: On-chain, Off-chain, Quy đổi, Lãi qua đêm, Farming, Giao dịch P2P, Credit Line
  • Thông báo Hoa hồng (dành cho ĐTKD)

Trong trường hợp bạn tắt các thông báo tính năng hoặc thông báo hoa hồng, bạn vẫn có thể tra cứu dễ dàng tại mục Thông báo chung (biểu tượng chuông), tại các mục thống kê giao dịch hoặc tại Ví Commission của ĐTKD.

Hướng dẫn chi tiết

B1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng Cài đặt

B2: Kéo xuống phần “Bảo mật”, chọn “Quản lý thông báo”

B3: Nhấn nút để Tắt/Bật các nhóm thông báo