Hướng dẫn Quy Đổi bằng USDT

Hiện nay, ONUS đã chính thức mở cặp Quy Đổi sử dụng USDT, cho phép khách hàng mua/bán Bitcoin và các loại tài sản số khác bằng USDT. 

Tính năng Quy Đổi bằng USDT sẽ tự động được kích hoạt khi khách hàng lựa chọn USDT làm đồng tiền cơ sở. Cụ thể như sau:

Tại màn hình chính, chọn Cài đặt.

Trong mục Cài đặt, chọn “Đồng tiền cơ sở”.

Chọn USDT hoặc VNDC làm đồng tiền cơ sở.

Xác nhận thay đổi bằng Smart OTP.

Như vậy, giao diện ứng dụng của bạn đã hoàn toàn hiển thị theo đơn vị USDT!

Tiếp theo, tại màn hình chính, chọn Quy Đổi.

Chọn cặp tài sản bạn muốn Quy Đổi và nhập số lượng mong muốn.

Xem các thông số quan trọng. Vuốt thanh trượt để thực hiện Quy Đổi.

Hệ thống thông báo bạn đã quy đổi thành công! Nhấn xem Chi tiết giao dịch hoặc thực hiện các giao dịch khác!