Hướng dẫn tham gia Validator Staking trên ONUS Chain

Vừa qua, ONUS Chain đã chính thức triển khai Validator Staking, cho phép người dùng và các tổ chức tham gia Stake ONUS, đóng góp vào việc xử lý các giao dịch trên ONUS Chain và nhận lại phần thưởng.

Ngoài ra, những người tham gia Validator Staking sẽ có quyền biểu quyết cho các dự định, cập nhật quan trọng trên ONUS Chain.

Đội ngũ sẽ có hướng dẫn chi tiết về cách tham gia Validator Staking trên ONUS Chain thông qua trình duyệt web và ứng dụng RICE Wallet.

Hướng dẫn tham gia Validator Staking qua ví RICE Wallet

Hướng dẫn stake ONUS:

 • Bước 1: Truy cập RICE Wallet mạng ONUS Chain và truy cập “DApps”
 • Bước 2: Chọn ONUS Validator Staking
 • Bước 3: Kết nối ví của bạn

 • Bước 4: Chọn Validator của bạn và chọn “Stake”
 • Bước 5: Nhập số lượng ONUS bạn muốn stake và chọn “Confirm”
 • Bước 6: Xác nhận trên ví của bạn và hoàn tất

Hướng dẫn nhận phần thưởng Validator Staking:

 • Bước 1: Vào phần “My Staking”, di chuyển tới “Claimable Assets” và chọn “Claim”
 • Bước 2: Xác nhận trên ví và hoàn tất. Phần thưởng sẽ được chuyển về ví của bạn

Hướng dẫn unstake ONUS:

 • Bước 1: Vào phần “My Staking”, di chuyển tới “Staked Assets” và chọn “Unstake”
 • Bước 2: Nhập số lượng ONUS bạn muốn unstake và chọn “Confirm”
 • Bước 3: Xác nhận trên ví của bạn và hoàn tất

Hướng dẫn tham gia Validator Staking qua trình duyệt web

Hướng dẫn stake ONUS:

 • Bước 2: Chọn Validator của bạn và chọn “Stake”

 • Bước 3: Nhập số lượng ONUS bạn muốn stake và chọn “Confirm”

 • Bước 4: Xác nhận trên ví của bạn và hoàn tất 

Tại phần “My Staking” người dùng có thể theo dõi lượng ONUS được stake, tổng phần thưởng và lượng ONUS đang trong quá trình unstake. 

Hướng dẫn nhận phần thưởng Validator Staking:

 • Bước 1: Vào phần “My Staking”, di chuyển tới “Claimable Assets” và chọn “Claim”

 • Bước 2: Xác nhận trên ví và hoàn tất. Phần thưởng sẽ được chuyển về ví của bạn

Hướng dẫn unstake ONUS:

 • Bước 1: Vào phần “My Staking”, di chuyển tới “Staked Assets” và chọn “Unstake”

 • Bước 2: Nhập số lượng ONUS bạn muốn unstake và chọn “Confirm”

 • Bước 3: Xác nhận trên ví của bạn và hoàn tất

Lưu ý:

 • Phần thưởng sẽ được cập nhật sau mỗi chu kỳ (1 Epoch = 3 ngày) và có thể claim được ngay.
 • Khi unstake ONUS, người dùng cần chờ 6 Epoch để ONUS tự động chuyển về mục Claimable Assets và bạn có thể claim.
 • Khi tham gia stake vào các Validator, người dùng cần stake tối thiểu 1 ONUS.

Hướng dẫn đăng ký vận hành các Validator độc lập trên ONUS Chain

Người dùng và các tổ chức muốn đăng ký vận hành Validator trên ONUS Chain vui lòng liên hệ qua địa chỉ [email protected] để được tư vấn và hỗ trợ. 

Thông qua hướng dẫn trên, người dùng đã nắm được chi tiết các thao tác tham gia vào Validator Staking trên ONUS Chain và nhận phần thưởng.

Tham gia Cộng đồng ONUS Chain: https://t.me/onuschain_chat