Hướng dẫn xác thực tài khoản ONUS (eKYC)

Từ 14h00 ngày 09/02/2023, ONUS sẽ áp dụng Xác thực tài khoản bằng eKYC (KYC tự động). Điều này giúp tăng tốc độ KYC cho khách hàng mới.

Hướng dẫn thực hiện eKYC

Sau khi đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng ONUS, bạn cần xác minh danh tính theo hướng dẫn sau:

B1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng Cài đặt.

B2: Kéo xuống chọn Xác thực tài khoản.

B3: Chọn loại tài liệu xác minh.

B4: Chụp ảnh xác thực:

Để Xác thực tài khoản thành công, người dùng cần chụp ảnh theo đúng yêu cầu trên màn hình:

1. Tài liệu xác minh: Thông tin chính chủ; Chụp rõ, không bị loá, mờ và không bị cắt ra khỏi khung hình.

2. Ảnh chân dung: Ảnh chụp rõ nét, không nhoè, không loá.

Nếu thông tin chính xác, tài liệu chụp đúng yêu cầu, hệ thống sẽ tự động duyệt thông tin KYC cho khách hàng trong vòng 10 giây!

Sau khi xác thực tài khoản thành công, bạn đã có thể Mua VNDC để bắt đầu tích luỹ và đầu tư cùng ONUS. Bộ tài liệu dành cho người dùng mới: