Kế hoạch áp dụng cơ chế Funding Rate tại ONUS Pro

Bắt đầu từ 23h00 ngày 13/09/2023 (dự kiến), ONUS Pro sẽ áp dụng cơ chế Funding Rate. Để tránh rủi ro cho người dùng và hệ thống, cơ chế Funding Rate sẽ được áp dụng với lần lượt từng cặp, dự kiến sẽ mở với toàn bộ các cặp giao dịch trong 1-2 ngày tới.

Tìm hiểu về cơ chế Funding 

1. Cơ chế Funding là gì?

Ở thị trường tài chính truyền thống, các hợp đồng tương lai luôn có thời hạn. Tuy nhiên, ONUS hiện đang sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh cửu, theo đó Trader có thể duy trì vị thế của mình vĩnh viễn (không kỳ hạn). Điều này dẫn tới giá cả trên thị trường Futures luôn bị chênh lệch với giá trên thị trường Spot.

Do đó, cơ chế Funding ra đời như một giải pháp ngăn chặn việc giá cả ở 2 thị trường này chênh lệch nhau quá xa và đảm bảo lợi ích cho các Trader.

  • Nếu tỷ lệ Funding dương: Giá Futures của tài sản đang cao hơn so với giá Spot. Các Traders giữ lệnh Long sẽ cần trả tiền cho các Trader giữ lệnh Short.
  • Nếu tỷ lệ Funding âm: Giá Futures của tài sản đang thấp hơn so với giá Spot. Các Traders giữ lệnh Short sẽ cần trả tiền cho các Trader giữ lệnh Long.

Tùy thuộc vào các vị thế đang mở vào thời điểm quyết toán Funding, các trader sẽ tiến hành thanh toán hoặc nhận phí Funding.

2. Cách thức thanh toán phí Funding tại ONUS Pro

Thời điểm quyết toán Funding tại ONUS Pro sẽ áp dụng riêng cho từng cặp, xem chi tiết tại: https://pro.goonus.io/information 

  • Tại thời điểm này, phụ thuộc vào Funding Rate thực tế, các Traders đang có vị thế mở sẽ tiến hành thanh toán phí Funding cho nhau. 
  • Nếu các vị thế được đóng hoàn toàn trước khi thời điểm kết toán diễn ra thì trader sẽ không phải thanh toán hoặc được nhận phí Funding.

Phí Funding sẽ áp dụng cho từng vị thế riêng biệt. Một Trader mở nhiều vị thế có thể sẽ đồng thời nhận/trả phí Funding cho các hợp đồng khác nhau. 

  • Nếu Trader có vị thế đang mở được nhận Funding Rate: Phí Funding sẽ được cộng trực tiếp vào số dư khả dụng của Trader.
  • Nếu Trader có vị thế đang mở phải trả Funding Rate: Phí Funding sẽ được trừ trực tiếp vào số dư khả dụng của Trader. Nếu số dư không đủ, phần thiếu hụt sẽ được trừ vào ký quỹ của vị thế. Traders cần tính toán kỹ lưỡng tránh trường hợp xảy ra thanh lý ngoài ý muốn.

Traders sẽ được thanh toán phí Funding dựa theo khối lượng giao dịch và Funding Rate thực tế. Khối lượng càng lớn, Traders được thanh toán càng nhiều, đồng thời cũng phải trả phí Funding càng lớn trong trường hợp cần phải mất phí Funding.

3. Công thức tính phí Funding dành cho Traders

Phí Funding = Kích thước lệnh * Funding Rate

hoặc

Phí Funding = Ký quỹ * Đòn bẩy * Funding Rate

Một số lưu ý

  • Tỷ lệ Funding càng cao thì khả năng biến động giá càng lớn tại thời điểm quyết toán Funding. 
  • Tỷ lệ Funding thường xuyên thay đổi và biến động; có thể tăng hoặc giảm mạnh mà không hoàn toàn thể hiện tâm lý thị trường.
  • Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, ONUS có toàn quyền cập nhật mức Funding trần/sàn và khung thời gian Funding của từng cặp giao dịch.
  • Trong vòng 1 phút sau thời điểm thu phí Funding, nếu bạn mở vị thế mới, bạn có thể chịu phí Funding.