Kế hoạch chuyển đổi DAM và TDC thành TPH token

Theo thông báo từ Trustpay Group, để tập trung việc phát triển hệ sinh thái Trustpay trong năm 2022, Trustpay sẽ thực hiện hợp nhất 2 token DAM và TDC để chuyển đổi thành Trustpay token (TPH). DAM và TDC sẽ là 02 dự án thuộc về hệ sinh thái của Trustpay Group. 

Tỷ giá tại thời điểm hợp nhất token:

  • 1 DAM = 1.78 TPH (1 DAM = 975 VNDC, 1 TPH= 547 VNDC)
  • 1 TDC = 1.21 TPH (1 TDC = 661 VNDC)

ONUS sẽ thực hiện việc hợp nhất 02 token DAM và TDC và chuyển đổi thành TPH token theo kế hoạch như sau:

  • 11h00 ngày 22/03/2022: Tạm dừng tính năng giao dịch Quy đổi, P2P cho DAM, TDC.
  • 20h00 ngày 22/03/2022: Tạm dừng tính năng giao dịch Off-chain cho DAM, TDC.
  • 20h00 ngày 30/03/2022: Toàn bộ số lượng DAM và TDC của khách hàng được tự động chuyển đổi thành TPH theo tỷ lệ nói trên, và được áp dụng các tính năng tương tự như TPH token: Off-chain, Quy đổi, Giao dịch P2P, Credit Line.

Các token TPH được chuyển đổi sẽ có các quyền lợi tương tự như token TPH như Staking, Farming hay cổ tức hàng năm theo kế hoạch của Trustpay Group.

Giới thiệu về TPH Token

TRUSTpay Blockchain được phát triển bởi TRUSTpay, công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực Fintech và triển khai công nghệ blockchain tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đến nay, công ty đã tham gia nhiều dự án lớn trong nước và quốc tế như: Trở thành cổ đông chiến lược của HVA (2018), đầu tư vào dự án VNDC (2018), và đồng sáng lập hơn 20 công ty ở đa dạng lĩnh vực như: công nghệ, tài chính, du lịch, y tế, sản xuất, vàng bạc đá quý, thương mại điện tử,…