Kế hoạch chuyển đổi LUNC, USTC và chương trình Airdrop LUNA mới

Để đồng nhất với kế hoạch sản phẩm của Terra (LUNA), căn cứ theo lịch chuyển đổi của Binance, ONUS sẽ đổi tên mạng Terra hiện tại thành Terra Classic và hỗ trợ Airdrop mạng Terra.

 • Hoàn tất đổi tên token LUNA >> LUNC, UST >> USTC
 • Tính năng Quy đổi đối với LUNC và USTC dự kiến được mở lại vào 16h45 ngày 30/05.

Airdrop token LUNA mới

Dự kiến token LUNA (mới) sẽ được niêm yết chính thức trên ONUS vào ngày 31/05. Người dùng sở hữu LUNC hoặc USTC sẽ được nhận airdrop token LUNA (mới) theo tỷ lệ được thông báo bởi Terra Network. Cụ thể như sau:

1. Pre-Attack: Ghi nhận tại 21h59 ngày 07/05

Người nắm giữ LUNA và UST ghi nhận tại 21h59 ngày 07/05 sẽ được nhận LUNA (mới) theo tỷ lệ sau:

 • 1 aUST = 0.01827712143 LUNA
 • 1 LUNC = 1.034735071 LUNA

Lịch vesting:

 • Người sở hữu < 10,000 LUNA: Nhận 30% trước 15h30 ngày 31/05, khoá 06 tháng. Từ tháng 12/2022, nhận 70% số lượng LUNA còn lại chia đều mỗi tháng trong vòng 24 tháng. 
 • Người sở hữu 10,000 LUNA – 1M LUNA: Từ 06/2023, vesting đều mỗi tháng trong 24 tháng.
 • Người sở hữu trên 1M LUNA: Từ 06/2023, vesting đều mỗi tháng trong 48 tháng.

2. Post-Attack: Ghi nhận tại 23h38 ngày 26/05

Người nắm giữ LUNA và UST ghi nhận tại 23h38 ngày 26/05 sẽ được nhận LUNA (mới) theo tỷ lệ sau:

 • 1 USTC = 0.02354800084 LUNA
 • 1 LUNC = 0.000015307927 LUNA

Lịch vesting:

 • Trước 15h30 ngày 31/05: Nhận 30% số lượng LUNA.
 • Khoá 06 tháng. Bắt đầu từ tháng 12/2022, nhận 70% số lượng LUNA còn lại chia đều mỗi tháng trong vòng 24 tháng. 

Tóm tắt mới nhất về Terra

 • Mạng blockchain Terra cũ đổi tên thành Terra Classic. 02 token của mạng này là LUNA và UST được đổi tên thành LUNA Classic (LUNC) và UST Classic (USTC).
 • Mạng blockchain Terra mới (Terra 2.0) đã ra đời và chính thức đi vào hoạt động, chạy song song và độc lập với mạng Terra Classic. LUNA (mới) là token quản trị hoạt động chính thức trong Terra 2.0. 
 • Người sở hữu LUNC và UST trước thời điểm snapshot sẽ được nhận Airdrop token LUNA mới. Xem thông báo từ Terrathông báo từ Binance.