Kế hoạch chuyển đổi MAN sang ONUS

Hôm nay, ngày 25/07/2022, ONUS chính thức hoàn tất mua lại 100MAN, qua đó mở rộng cộng đồng người dùng, đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm tích luỹ với lãi suất hấp dẫn. 

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, ONUS tiến hành chuyển đổi toàn bộ số lượng MAN token người dùng đang sở hữu sang ONUS token.

Tỷ giá tại thời điểm chuyển đổi: 1 MAN = 0.0099 ONUS (1 MAN = 123 VNDC; 1 ONUS = 12,348)

ONUS sẽ thực hiện chuyển đổi MAN sang ONUS theo kế hoạch như sau:

  • 11h35 ngày 25/07/2022: Tạm dừng tính năng giao dịch Quy đổi cho MAN.
  • 16h12 ngày 25/07/2022: Tạm dừng tính năng giao dịch Off-chain, giao dịch On-chain và P2P cho MAN.
  • Từ 16h12 ngày 25/07/2022: Đội ngũ tiến hành chuyển đổi toàn bộ số lượng MAN token của người dùng sang ONUS token theo tỷ lệ nói trên. 

Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, đội ngũ sẽ tiến hành huỷ niêm yết 100MAN token (MAN) trên ứng dụng ONUS. 

Trân trọng, 

Đội ngũ ONUS.