Kế hoạch chuyển đổi ONUS Token sang ONUS Coin

Như đã công bố trong các thông báo trước đây, sau khi ONUS Chain chính thức ra mắt (Mainnet), toàn bộ token ONUS sẽ được chuyển đổi thành ONUS Coin nhằm mở rộng thêm mục đích sử dụng, tăng cường tính phi tập trung và bảo mật.

Kế hoạch chuyển đổi cụ thể như sau:

  • 11h00 ngày 11/11/2022, ONUS Chain chính thức ra mắt Mainnet. Toàn bộ số lượng ONUS Token đang lưu hành trên ứng dụng ONUS sẽ tự động được chuyển đổi thành ONUS Coin (thuộc mạng ONUS Chain).
  • Để đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng, ONUS sẽ tạm đóng giao dịch rút On-chain đối với ONUS Token trong quá trình chuyển đổi ONUS Coin (bắt đầu từ 13h00 ngày 10/11/2022). Ngoài ra, thanh khoản của ONUS trên các chain phụ (BSC, ETH) sẽ được chuyển về ứng dụng ONUS và mở rộng sang ONUS Chain.
  • Người dùng vẫn có thể nạp ONUS từ các ví/sàn khác tới ứng dụng ONUS theo các mạng BEP20, ERC20, KRC20, và số lượng này sẽ tự động chuyển đổi thành ONUS Coin khi Mainnet chính thức.

ONUS khuyến khích mọi người chuyển ONUS token từ các ví/sàn khác về giao dịch tại ứng dụng ONUS và ONUS Chain để được tự động chuyển đổi thành ONUS Coin.

Giới thiệu về ONUS Coin

ONUS Coin là native token của nền tảng ONUS Chain. ONUS Coin được sử dụng để bảo mật mạng lưới thông qua staking của validators, quản trị, thanh toán và phí giao dịch. ONUS Coin đóng vai trò vừa là token tiện ích, vừa là token quản trị của hệ sinh thái ONUS.

Mục đích sử dụng của ONUS Coin:

  • Bảo mật mạng lưới: Các Validators cần ký quỹ số lượng lớn ONUS Coin để xác thực khối, giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và bảo mật.
  • Thanh toán phí giao dịch: ONUS được sử dụng để trả phí giao dịch, phí triển khai hợp đồng thông minh hoặc phí tạo mạng lưới mới. 
  • Quản trị On-chain: Người nắm giữ ONUS Coin có thể đề xuất và bỏ phiếu cho những thay đổi quan trọng của mạng lưới ONUS Chain

Chi tiết về tokenomics của ONUS Coin: https://docs.onuschain.io/onus-coin/tokenomics.