Kế hoạch huỷ niêm yết Beam (BEAM)

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch Binance – nơi ONUS lấy thanh khoản cho Beam (BEAM), bắt đầu từ 16h00 ngày 26/01/2023, sàn giao dịch này sẽ chính thức huỷ niêm yết Beam (BEAM).

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết Beam (BEAM) trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Trước 16h00 ngày 26/01/2023, người dùng nắm giữ token BEAM vui lòng quy đổi BEAM sang VNDC hoặc USDT để tránh mất tài sản.
  • 16h00 ngày 26/01/2023, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các tính năng đối với BEAM: Off-Chain, Quy đổi và Credit Line. Toàn bộ số dư của người dùng đối với BEAM sẽ tự động chuyển đổi thành VNDC theo tỷ giá tại thời điểm huỷ niêm yết. 

Lưu ý: Nếu người dùng muốn rút tài sản BEAM về ví cá nhân, vui lòng tạo ticket trước thời điểm huỷ niêm yết để được hỗ trợ. Xem hướng dẫn gửi ticket tại đây.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.