Kế hoạch huỷ niêm yết BreederDAO (BREED)

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch Huobi – nơi ONUS lấy thanh khoản cho BreederDAO (BREED), bắt đầu từ 15h00 ngày 03/02/2023, sàn giao dịch này sẽ chính thức huỷ niêm yết BreederDAO (BREED).

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết BreederDAO (BREED) trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Trước 15h00 ngày 03/02/2023, người dùng nắm giữ token BREED vui lòng quy đổi BREED sang VNDC hoặc USDT để tránh mất tài sản.
  • 15h00 ngày 03/02/2023, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các tính năng đối với BREED: Off-Chain, Quy đổi. Toàn bộ số dư của người dùng đối với BREED sẽ tự động chuyển đổi thành VNDC theo tỷ giá tại thời điểm huỷ niêm yết. 

Lưu ý: Nếu người dùng muốn rút tài sản BREED về ví cá nhân, vui lòng tạo ticket trước thời điểm huỷ niêm yết để được hỗ trợ. Xem hướng dẫn gửi ticket tại đây.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.