Kế hoạch huỷ niêm yết IRISnet (IRIS)

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch Huobi – nơi ONUS lấy thanh khoản cho IRISnet (IRIS), bắt đầu từ 15h00 ngày 16/01/2023, sàn giao dịch này sẽ chính thức huỷ niêm yết IRISnet (IRIS).

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết IRISnet (IRIS) trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Trước 15h00 ngày 16/01/2023, người dùng nắm giữ token IRIS vui lòng quy đổi IRIS sang VNDC hoặc USDT để tránh mất tài sản.
  • 15h00 ngày 16/01/2023, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các giao dịch đối với IRIS: Off-Chain, Quy đổi. Toàn bộ số dư của người dùng đối với IRIS sẽ tự động chuyển đổi thành VNDC theo tỷ giá tại thời điểm huỷ niêm yết. 

Lưu ý: Nếu người dùng muốn rút tài sản IRIS về ví cá nhân, vui lòng tạo ticket trước thời điểm huỷ niêm yết để được hỗ trợ. Xem hướng dẫn gửi ticket tại đây.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.