Kế hoạch huỷ niêm yết Italian National Football Team Fan Token (ITA)

Hiện nay, Italian National Football Team Fan Token (ITA) không còn thanh khoản trên sàn giao dịch Gate.io – nơi ONUS lấy thanh khoản giao dịch Quy đổi cho token này. 

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết Italian National Football Team Fan Token (ITA) trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Đúng 15h00 ngày 30/01/2023, ONUS sẽ đóng toàn bộ giao dịch với ITA: Off-Chain, Quy đổi. Trước thời gian này, người dùng nắm giữ token ITA vui lòng quy đổi ITA sang VNDC hoặc USDT để tránh mất tài sản.
  • 15h00 ngày 02/02/2022, ONUS sẽ chính thức huỷ niêm yết ITA.

Toàn bộ số dư của người dùng đối với ITA sẽ tự động chuyển đổi thành VNDC theo tỷ giá tại thời điểm huỷ niêm yết. Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày kể từ thông báo này. 

Lưu ýNếu người dùng muốn rút tài sản ITA về ví cá nhân, vui lòng tạo ticket trước thời điểm huỷ niêm yết để được hỗ trợ. Xem hướng dẫn gửi ticket tại đây.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.