Kế hoạch huỷ niêm yết KaraStar (KARA)

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch KuCoin – nơi ONUS lấy thanh khoản cho KaraStar (KARA), bắt đầu từ 17h00 ngày 04/03/2023, sàn giao dịch này sẽ chính thức huỷ niêm yết KaraStar (KARA).

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết KaraStar (KARA) trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Trước 17h00 ngày 04/03/2023, người dùng nắm giữ token KARA vui lòng quy đổi KARA sang VNDC hoặc USDT để tránh mất tài sản.
  • 17h00 ngày 04/03/2023, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các tính năng đối với KARA: Off-Chain, Quy đổi. Toàn bộ số dư của người dùng đối với KARA sẽ tự động chuyển đổi thành VNDC theo tỷ giá tại thời điểm huỷ niêm yết. 

Lưu ý: Nếu người dùng muốn rút tài sản KARA về ví cá nhân, vui lòng tạo ticket trước thời điểm huỷ niêm yết để được hỗ trợ. Xem hướng dẫn gửi ticket tại đây.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.