Kế hoạch huỷ niêm yết MIR và ANC

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch Binance – nơi ONUS lấy thanh khoản cho MIR và ANC, bắt đầu từ 16h00 ngày 27/02/2023, sàn giao dịch này sẽ chính thức huỷ niêm yết Mirror Protocol (MIR) và Anchor Protocol (ANC).

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết MIR và ANC trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Trước 16h00 ngày 27/02/2023, người dùng nắm giữ MIR và ANC vui lòng quy đổi sang VNDC hoặc USDT để tránh mất tài sản.
  • 16h00 ngày 27/02/2023, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các tính năng đối với MIR và ANC: Off-Chain, Quy đổi. Toàn bộ số dư của người dùng đối với MIR và ANC sẽ tự động chuyển đổi thành VNDC theo tỷ giá tại thời điểm huỷ niêm yết. 

Lưu ý: Nếu người dùng muốn rút MIR và ANC về ví cá nhân, vui lòng tạo ticket trước thời điểm huỷ niêm yết để được hỗ trợ. Xem hướng dẫn gửi ticket tại đây.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.