Kế hoạch huỷ niêm yết MITH, TRIBE và REP

Theo thông báo mới nhất từ sàn giao dịch Binance – nơi ONUS lấy thanh khoản cho các token Mithril (MITH), Tribe (TRIBE) và Augur (REP), bắt đầu từ 16h00 ngày 22/12/2022, Binance sẽ chính thức huỷ niêm yết các tài sản này.

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết Mithril (MITH), Tribe (TRIBE) và Augur (REP) trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • 16h00 ngày 22/12/2022, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các giao dịch đối với MITH, TRIBE và REP: Off-Chain, Quy đổi.
  • Trước thời điểm ONUS huỷ niêm yết MITH, TRIBE và REP, người dùng nắm giữ các tài sản này vui lòng quy đổi sang VNDC hoặc USDT để tránh mất mát tài sản.
  • Sau thời điểm huỷ niêm yết MITH, TRIBE và REP, ONUS không thể hỗ trợ đối với các trường hợp tổn thất liên quan tới tài sản này.

Lưu ý: 

Trong trường hợp khách hàng muốn rút MITH, TRIBE và REP về ví cá nhân, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ (ticket) để được đội ngũ hỗ trợ. Xem hướng dẫn gửi ticket tại đây.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.