Kế hoạch huỷ niêm yết Survival Game Online (SURV)

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch KuCoin – nơi ONUS lấy thanh khoản cho Survival Game Online (SURV), bắt đầu từ 17h00 ngày 28/12/2022, sàn giao dịch này sẽ chính thức huỷ niêm yết Survival Game Online (SURV).

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết Survival Game Online (SURV) trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Trước 17h00 ngày 28/12/2022, người dùng nắm giữ token SURV vui lòng quy đổi SURV sang VNDC hoặc USDT để tránh mất mát tài sản.
  • 17h00 ngày 28/12/2022, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các giao dịch đối với SURV: Off-Chain, Quy đổi. Toàn bộ số dư của người dùng đối với SURV sẽ tự động chuyển đổi thành VNDC theo tỷ giá tại thời điểm huỷ niêm yết. 

Lưu ý: Đối với một số tài sản chưa mở giao dịch On-chain, nếu người dùng muốn rút các tài sản này về ví cá nhân, vui lòng tạo ticket trước thời điểm huỷ niêm yết để được hỗ trợ. Xem hướng dẫn gửi ticket tại đây.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.