Kế hoạch sau Voting đối với dự án Bitback (BBC)

Kính gửi cộng đồng ONUS,

Vừa qua, dự án Bitback đã vượt qua vòng thẩm định ban đầu và vòng thẩm định cộng đồng thông qua ONUS Voting. Theo thường lệ, Bitback token (BBC) sẽ thực hiện chào bán trên nền tảng ONUS Launchpad.

Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp mở bán token qua ONUS Launchpad, ONUS và Bitback chưa đạt được sự đồng thuận trong định hướng hợp tác của hai bên. Do đó, ONUS thông báo kế hoạch tiếp theo như sau:

  • ONUS không thực hiện Launchpad đối với Bitback token (BBC). 
  • ONUS sẽ niêm yết BBC token trong thời gian tới và sẽ có thông báo chi tiết tới cộng đồng.

BBC token vẫn được triển khai IDO trên các nền tảng khác. Thông tin chi tiết người dùng vui lòng xem tại các trang chính thức của Bitback. 

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.