Kết quả Voting: Nâng cấp ONUS Shares V3, thay đổi mô hình chia sẻ lợi nhuận

Ngày 16/07/2022, ONUS đã triển khai chương trình Voting với đề xuất thay đổi mô hình chia sẻ lợi nhuận nhằm gia tăng quyền lợi cho nhà đầu tư và nâng cao giá trị cho ONUS token. 

Vào 10h00 hôm nay 19/07/2022, cổng Voting đã chính thức khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 92.88%, ONUS xin thông báo đề xuất nâng cấp ONUS Shares V3 và chuyển đổi mô hình chia sẻ lợi nhuận mới được thông qua. 

Chi tiết kết quả Voting: 

  • Tỷ lệ Đồng ý: 92.88%, tương đương 2,555,947 phiếu bầu
  • Tỷ lệ Không đồng ý: 7.12%, tương đương 195,920 phiếu bầu

Đội ngũ ONUS sẽ có thông báo về kế hoạch chuyển đổi cụ thể trong thời gian sắp tới.

Về mô hình chia sẻ lợi nhuận mới

Từ tháng 10/2021 tới nay, đội ngũ ONUS dành 20% lợi nhuận mỗi tháng để mua lại ONUS token từ thị trường nhằm đốt bỏ cho đến khi số lượng ONUS trên thị trường chỉ còn lại 50%. Đồng thời, ONUS cũng thực hiện chia sẻ lợi nhuận từ phí giao dịch P2P cho khách hàng tham gia ONUS Shares.

Để gia tăng quyền lợi cho nhà đầu tư và nâng cao giá trị cho ONUS token, ONUS đề xuất chuyển đổi sang mô hình chia sẻ lợi nhuận mới. Cụ thể, thay vì mua lại và đốt bỏ ONUS từ thị trường, ONUS sẽ chia sẻ tới người nắm giữ ONUS token 20% doanh thu mỗi tháng (đến từ phí giao dịch P2P, giao dịch Futures, FutureSwap, Quy đổi, lãi vay Credit Line, và các tính năng có tính phí khác) và sẽ tạm dừng các chương trình staking thụ động hiện tại của ONUS Shares. Ngoài ra, cơ chế ONUS Lock cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp với mô hình chia sẻ lợi nhuận mới.