Kết quả Voting: Thay đổi điều kiện chia sẻ doanh thu

Ngày 09/01/2023 vừa qua, ONUS đã triển khai chương trình Voting nhằm lắng nghe ý kiến từ cộng đồng về phương án thay đổi điều kiện chia sẻ doanh thu cho thành viên ONUS Shares.

17h00 hôm nay 10/01/2023, cổng Voting đã chính thức khép lại. Chi tiết kết quả như sau: 

  • Tỷ lệ Đồng ý: 99.4%, tương đương 6,296,587 phiếu bầu
  • Tỷ lệ Không đồng ý: 0.6%, tương đương 38,323 phiếu bầu

Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 99.4%, đề xuất đã chính được thông qua. Theo đó, ONUS sẽ duy trì chia sẻ doanh thu cho thành viên ONUS Shares ngay cả khi tổng doanh thu của ONUS trong chu kỳ quản trị thấp hơn 5,000,000,000 VNDC, áp dụng từ chu kỳ quản trị số 5

Cảm ơn cộng đồng đã bầu chọn cho đề xuất mới. Đội ngũ ONUS chúc mọi người có trải nghiệm tốt cùng ONUS Shares. 

Về ONUS Shares

ONUS Shares là tính năng mang tới quyền lợi tối đa cho NĐT đầu tư vào nền tảng ONUS, đồng thời hướng tới một mô hình tăng trưởng tốt và nâng cao giá trị cho ONUS coin. thành viên ONUS Shares có quyền biểu quyết cho các quyết định quan trọng của ONUS và nhận chia sẻ 20% doanh thu đến từ các tính năng của ONUS. 

Để tham gia ONUS Shares, người dùng cần nạp ONUS vào các pool và nhận về số điểm vONUS tương ứng. Với vONUS, người dùng có thể tham gia pool quản trị để nhận chia sẻ 20% lợi nhuận và quyền quản trị nền tảng ONUS. 

Tìm hiểu thêm về ONUS Shares tại: https://bit.ly/3QZwMQ8