Khởi động chiến dịch “Cùng sở hữu ONUS”

Nhằm lan toả việc sở hữu ONUS token tới mọi người, bắt đầu từ hôm nay 29/09/2022, ONUS chính thức khởi động chiến dịch “Cùng sở hữu ONUS“. Khi tham gia chiến dịch, nhà đầu tư có thể sở hữu ONUS token và tham gia ONUS Shares với mức hoàn tiền 20%.

Cũng thông qua chiến dịch này, mỗi người dùng ứng dụng đều có cơ hội góp phần sở hữu nền tảng ONUS và nhận chia sẻ 20% doanh thu từ hoạt động kinh doanh của ONUS.

Thể lệ chương trình

  • Chiến dịch chính thức khởi động vào 29/09/2022, áp dụng cho người dùng đang không sở hữu ONUS trước thời điểm 00:00 ngày 25/09/2022 (số dư dưới 10 ONUS).
  • Người dùng sẽ được mua ONUS với tỷ giá chiết khấu 20%. Cụ thể, sau khi người dùng quy đổi ONUS, hệ thống sẽ tự động hoàn lại 20% giá trị lệnh mua cho người dùng bằng VNDC.
  • Mỗi người dùng hợp lệ được mua tối đa 1000 ONUS.
  • Số lượng ONUS sau khi mua sẽ tự động chuyển vào ONUS Shares, stake trong pool 365 ngày và được tự động tham gia chu kỳ quản trị kế tiếp. Xem thông tin chi tiết về ONUS Shares tại đây.

Lưu ý

  • Mọi giao dịch được khớp lệnh tại tính năng Quy đổi, do đó không ảnh hưởng tới nguồn cung và giá trị của ONUS (người dùng có thể cập nhật số lượng lưu thông của ONUS tại đây: https://goonus.io/onus). 
  • Để hạn chế trường hợp người dùng thực hiện các hành vi giao dịch chênh lệch (Arbitrage), hệ thống tăng phí rút ONUS từ các pool của ONUS Shares lên 30%.
  • Nhằm hỗ trợ người dùng có số điểm vONUS nhỏ, ONUS cho phép thành viên sở hữu từ 20 vONUS tham gia Pool quản trị để chia sẻ lợi nhuận.

Hướng dẫn tham gia

B1: Tại màn hình chính, bấm chọn vào sự kiện “Cùng sở hữu ONUS” và đọc thể lệ chương trình

B2: Nhấn Mua ngay. Nhập số lượng ONUS muốn mua, nhấn Max để mua tối đa (1000 ONUS)

B3: Số lượng ONUS đã mua được tự động chuyển vào ONUS Shares 365 ngày và sẽ tự động tham gia vào ONUS Shares từ chu kỳ kế tiếp.

Với chiến dịch này, ONUS đã mang lại những quyền lợi trực tiếp cho cộng đồng, cũng như giúp người dùng có thể tiếp cận dễ dàng hơn với đặc quyền được chia sẻ 20% doanh thu hàng tháng của ONUS. Từ đó, đẩy mạnh sự gắn kết và tạo ra nhiều giá trị hơn cho cả cộng đồng và hệ sinh thái ONUS.