Lãi kép là gì?

Lãi kép xuất hiện khi tiền lãi của kỳ trước được cộng gộp vào phần vốn để tiếp tục sinh lãi trong kỳ tiếp theo (Khác với lãi đơn: Lãi suất cố định tính theo số tiền gốc ban đầu). Điều này giúp bạn tận dụng sức mạnh của thời gian và nguồn vốn để tối đa giá trị nhận được. 

Công thức tính lãi kép:

FV = PV * ( 1 + i )n

Trong đó:

 • FV (Future Value): Tổng tài sản vào cuối kỳ tính lãi
 • PV (Present Value): Giá trị tài sản ban đầu
 • i (Interest): Lãi suất mỗi kỳ
 • n: Số kỳ tính lãi suất

Ví dụ: Giả sử bạn có nguồn vốn 1 tỷ VNĐ và muốn lựa chọn kênh sinh lời tốt. Dưới đây là bảng so sánh (VNĐ):

Thời gian tích luỹ Lãi đơn 9%/năm Lãi kép 9%/năm Chênh lệch
1 năm 1.090.000.000 1.090.000.000 0
2 năm 1.180.000.000 1.188.100.000 8.100.000
3 năm 1.270.000.000 1.295.029.000 25.029.000
4 năm 1.360.000.000 1.411.581.610 51.581.610
5 năm 1.450.000.000 1.538.623.955 88.623.955
6 năm 1.540.000.000 1.677.100.111 137.100.111
7 năm 1.630.000.000 1.828.039.121 198.039.121
8 năm 1.720.000.000 1.992.562.642 272.562.642
9 năm 1.810.000.000 2.171.893.279 361.893.279
10 năm 1.900.000.000 2.367.363.675 467.363.675

Từ ví dụ trên ta thấy: Nhờ sức mạnh của hàm số mũ, lãi kép sẽ mang tới nguồn lợi khổng lồ theo thời gian, tạo ra những khác biệt lớn so với lãi đơn.

Tại sao bạn nên quan tâm đến lãi kép?

Do giá trị của lãi kép gắn liền với thời gian, sức mạnh của lãi kép luôn tồn tại trong mọi mặt của cuộc sống của bạn bất chấp việc bạn có biết đến nó hay không. Do đó:

 • Nếu bạn tận dụng tốt sức mạnh của lãi kép, bạn thu được nguồn lợi lớn.
 • Ngược lại, nếu bạn không biết cách tận dụng sức mạnh của lãi kép, bạn bỏ lỡ nguồn lợi lớn.
 • Thậm chí, nếu có khoản vay với lãi mẹ đẻ lãi con (lãi vay nhập vào gốc để tiếp tục tính lãi cho kỳ sau), bạn sẽ phải chịu “lỗ kép”. Lỗ kép có sức mạnh tương đương với lãi kép nhưng theo chiều hướng bất lợi cho bạn. 

Một số gợi ý giúp tận dụng sức mạnh của lãi kép

 • Bắt đầu càng sớm càng tốt, bởi thời gian là nhân tố quan trọng nhất tạo nên sức mạnh của lãi kép.
 • Mua cổ phiếu tốt, vừa có cổ tức định kỳ và giá trị cổ phiếu cũng tăng dần theo thời gian. 
 • Trong thị trường tiền điện tử, hãy quan tâm các nền tảng trả lãi trong thời gian bạn lưu trữ (hold) token.
 • Ý thức về các khoản lỗ kép, lãi mẹ đẻ lãi con. Ưu tiên xử lý sớm các khoản nợ có sinh lãi.
 • Dành riêng cho người dùng ứng dụng ONUS: Hiện nay, tính năng Lãi qua đêm chính là một kênh sinh lãi kép hiệu quả dành cho người dùng ứng dụng ONUS. Khi bạn lưu trữ từ 50,000 VNDC trên ứng dụng ONUS, bạn được nhận lãi kép 0.033% mỗi ngày, tương đương 12.79% mỗi năm. Khoản lãi được trả hàng ngày, cộng dồn vào tài khoản của bạn và tiếp tục được tính lãi cho ngày hôm sau.