Giá JUP hôm nay

Trung bình (24h)
27,439 VND
Thấp nhất (24h)
25,435 VND
Cao nhất (24h)
30,221 VND
Khối lượng 24h
80,966,655.32 USD
KL Trung bình 10 ngày
53,619,584.75 USD
Vốn hóa thị trường
1.52b USD

Jupiter JUP/VND

29,904 VND
+12.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JUP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 07:01 (UTC)
Tín hiệu