Giá ZENT hôm nay

Trung bình (24h)
0.039 USD
Thấp nhất (24h)
0.037 USD
Cao nhất (24h)
0.0415 USD
Khối lượng 24h
3,543,213.85 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,477,276.74 USD
Vốn hóa thị trường
402,819,738.17 USD

Zentry ZENT/USD

0.0389 USD
+3.54% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZENT
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:47 (UTC)
Tín hiệu