Mở 04 Farming Pool cho ONUS

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ ONUS, bắt đầu từ 11h00 hôm nay 21/12/2021, ONUS chính thức kích hoạt 04 Farming Pool cho tài sản này. Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Farming Pool ONUS – HTD 14 ngày

 • Ngày bắt đầu: 21/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 14 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1,000 HTD mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 100 ONUS
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

2. Farming Pool ONUS – MOWA 14 ngày

 • Ngày bắt đầu: 21/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 14 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 4,000 MOWA mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 100 ONUS
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

3. Farming Pool ONUS – BECO 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 21/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 40,000 BECO mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 100 ONUS
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool hỗ trợ Unstake trước hạn với mức phí 1.5%

4. Farming Pool ONUS – DKAI 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 21/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 16,000 DKAI mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 100 ONUS
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool hỗ trợ Unstake trước hạn với mức phí 1.5%

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây.