Mở 04 Farming Pool cho USDT

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ USDT, hôm nay 14/02/2022, ONUS chính thức kích hoạt 04 Farming Pool cho tài sản này. Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Farming Pool USDT – VNDC 14 ngày

 • Ngày bắt đầu: 14/02/2022
 • Thời gian diễn ra: 14 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:5 (người dùng nhận được 5 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 10 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay

2. Farming Pool USDT – VNDC 48 ngày

 • Ngày bắt đầu: 14/02/2022
 • Thời gian diễn ra: 48 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:8 (người dùng nhận được 8 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 10 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay

3. Farming Pool USDT – ONUS 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 14/02/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 2000:1 (người dùng nhận được 1 ONUS với mỗi 2000 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 10 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay

4. Farming Pool USDT – RICE 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 14/02/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 100:1 (người dùng nhận được 1 RICE với mỗi 100 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 10 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây.