Mở 07 Farming Pool cho USDT, BTC, ETH và BNB

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ các tài sản số phổ biến như USDT, BTC, ETH và BNB, bắt đầu từ hôm nay 20/06/2022, ONUS chính thức kích hoạt 07 Farming Pool cho các tài sản này.

1. Farming Pool USDT – VNDC 180 ngày

 • Ngày bắt đầu: 20/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 180 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:11 (người dùng nhận được 11 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 1 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%. 

2. Farming Pool ETH – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 20/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:3000 (người dùng nhận được 3000 VNDC với mỗi 1 ETH nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 ETH
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%. 

3. Farming Pool ETH – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 20/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:6000 (người dùng nhận được 6000 VNDC với mỗi 1 ETH nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 ETH
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%. 

4. Farming Pool BNB – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 20/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:700 (người dùng nhận được 700 VNDC với mỗi 1 BNB nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 BNB
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%. 

5. Farming Pool BNB – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 20/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:1200 (người dùng nhận được 1200 VNDC với mỗi 1 BNB nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 BNB
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%. 

6. Farming Pool BTC – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 20/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:50000 (người dùng nhận được 50,000 VNDC với mỗi 1 BTC nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.0001 BTC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

7. Farming Pool BTC – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 20/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:100000 (người dùng nhận được 100,000 VNDC với mỗi 1 BTC nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.0001 BTC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây.