Mở 2 Farming Pool mới, phần thưởng 600 USDCr mỗi ngày

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi lưu trữ Open Meta Trade (OMT) trên ONUS, bắt đầu từ 11h00 ngày 11/03/2023, ONUS triển khai 02 Farming Pool cho tài sản này. 

Tổng phần thưởng 600 USDCr mỗi ngày sẽ được trao tặng cho toàn bộ người tham gia Farming. 

Thông tin chi tiết về Farming Pool như sau:

Farming Pool OMT – USDCr 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11/03/2023
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 200 USDCr (Mỗi ngày tổng phần thưởng 200 USDCr được chia tỷ lệ cho những người tham gia Pool)
 • Nạp tối thiểu: 5 OMT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

Farming Pool OMT – USDCr 50 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11/03/2023
 • Thời gian diễn ra: 50 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 400 USDCr (Mỗi ngày tổng phần thưởng 400 USDCr được chia tỷ lệ cho những người tham gia Pool)
 • Nạp tối thiểu: 5 OMT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

Xem hướng dẫn tham gia Farming tại đây.

Giới thiệu về USDCr

USDCr là stablecoin tiện ích trong hệ sinh thái Open Meta Trade, có giá trị tương đương với đồng USDC. Người dùng có thể thu thập USDCr thông qua các chiến dịch Marketing của Open Meta Trade, thông qua Staking hoặc tham gia các Farming Pool. 

USDCr được sử dụng những mục đích sau: 

 • Trừ phí hoặc giảm phí khi giao dịch Futures tại Open Meta Trade.
 • Làm phần thưởng cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch khi tham gia các chương trình quảng bá của dự án.