Mở Farming Pool cho BTC, BNB, ETH, USDT và USDO

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ các tài sản số phổ biến như BTC, BNB, ETH, USDT và USDO, bắt đầu từ 17h00 ngày 07/12/2022, ONUS chính thức kích hoạt 09 Farming Pool cho các tài sản này.

Các Farming Pool dưới đây đều được áp dụng cơ chế Auto Renew (Tự động gia hạn), cho phép khoản vốn tham gia Farming của bạn tự động tham gia chu kỳ farming tiếp theo ngay sau khi kết thúc thời hạn pool cũ. Chu kỳ mới sẽ có các thông số kỹ thuật như thời gian, tỷ lệ thưởng, min/max stake,… giống y hệt chu kỳ Pool ban đầu. Tìm hiểu thêm về cơ chế Auto Renew tại đây.

Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Farming Pool BTC – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 07/12/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:104,500 (người dùng nhận được 104,500 VNDC với mỗi 1 BTC nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.0001 BTC
 • APY ước tính: 9.08%
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không cho Unstake trước hạn. 

2. Farming Pool BTC – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 07/12/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:139,000 (người dùng nhận được 139,000 VNDC với mỗi 1 BTC nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.0001 BTC
 • APY ước tính: 12.07%
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không cho Unstake trước hạn. 

3. Farming Pool BNB – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 07/12/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:1,755 (người dùng nhận được 1,755 VNDC với mỗi 1 BNB nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.01 BNB
 • APY ước tính: 9%
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không cho Unstake trước hạn. 

4. Farming Pool BNB – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 07/12/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:2,350 (người dùng nhận được 2,350 VNDC với mỗi 1 BNB nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.01 BNB
 • APY ước tính: 12.05%
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không cho Unstake trước hạn. 

5. Farming Pool ETH – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 07/12/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:7,700 (người dùng nhận được 7,700 VNDC với mỗi 1 ETH nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 ETH
 • APY ước tính: 9.03%
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không cho Unstake trước hạn. 

6. Farming Pool ETH – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 07/12/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:11,090 (người dùng nhận được 11,090 VNDC với mỗi 1 ETH nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 ETH
 • APY ước tính: 13%
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không cho Unstake trước hạn. 

7. Farming Pool USDT – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 07/12/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:6.1 (người dùng nhận được 6.1 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 1 USDT
 • APY ước tính: 9.06%
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không cho Unstake trước hạn. 

8. Farming Pool USDT – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 07/12/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:9.45 (người dùng nhận được 9.45 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 1 USDT
 • APY ước tính: 14.04%
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không cho Unstake trước hạn. 

9. Farming Pool USDO – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 07/12/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:7.55 (người dùng nhận được 7.55 VNDC với mỗi 1 USDO nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 1 USDO
 • APY ước tính: 10.3%
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không cho Unstake trước hạn.