Mở Farming Pool cho USDT, ETH và BTC

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ các tài sản số phổ biến như USDT, ETH và BTC, bắt đầu từ 11h00 hôm nay 22/12/2021, ONUS chính thức kích hoạt 06 Farming Pool cho các tài sản này. Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Farming Pool ETH – DKAI 60 ngày

 • Ngày bắt đầu: 22/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 60 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 5,000 DKAI mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ ETH người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 0.01 ETH
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

2. Farming Pool USDT – DKAI 60 ngày

 • Ngày bắt đầu: 22/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 60 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 5,000 DKAI mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ USDT người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 100 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

3. Farming Pool BTC – DKAI 60 ngày

 • Ngày bắt đầu: 22/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 60 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 5,000 DKAI  mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ BTC người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 BTC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

4. Farming Pool ETH – BECO 60 ngày

 • Ngày bắt đầu: 22/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 60 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 10,000 BECO mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ ETH người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 0.01 ETH
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

5. Farming Pool BTC – BECO 60 ngày

 • Ngày bắt đầu: 22/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 60 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 10,000 BECO mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ BTC người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 BTC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

6. Farming Pool USDT – BECO 60 ngày

 • Ngày bắt đầu: 22/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 60 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 10,000 BECO mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ USDT người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 100 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây.