Mở Farming Pool cho VNDC, tỷ lệ thưởng lên tới 17.16%

Bên cạnh việc nhận lãi kép hàng ngày với tỷ lệ 12.79% thông qua tính năng Lãi qua đêm, bắt đầu từ 15h00 hôm nay 14/06/2022, ONUS triển khai thêm 03 Farming Pool mới, cho phép người dùng nhận lợi nhuận lên tới 17.16% khi lưu trữ VNDC trên ứng dụng ONUS. Người dùng được nhận thưởng mỗi ngày và có thể rút thưởng được ngay. 

Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Farming Pool VNDC – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 14/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1,000,000:380 (người dùng nhận được 380 VNDC với mỗi 1,000,000 VNDC nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 1,000,000 VNDC
 • Nạp tối đa: 1,000,000,000 VNDC
 • Dung lượng Pool: 20,000,000,000 VNDC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn.

2. Farming Pool VNDC – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 14/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1,000,000:420 (người dùng nhận được 420 VNDC với mỗi 1,000,000 VNDC nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 1,000,000 VNDC
 • Nạp tối đa: 1,000,000,000 VNDC
 • Dung lượng Pool: 20,000,000,000 VNDC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn.

3. Farming Pool VNDC – VNDC 180 ngày

 • Ngày bắt đầu: 14/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 180 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1,000,000:470 (người dùng nhận được 470 VNDC với mỗi 1,000,000 VNDC nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 1,000,000 VNDC
 • Nạp tối đa: 1,000,000,000 VNDC
 • Dung lượng Pool: 20,000,000,000 VNDC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn.

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây.