Mở giao dịch On-chain (BEP20) cho BTC, ETH, CORGIB

Ngày hôm nay 1/11/2021, ONUS chính thức mở cổng giao dịch On-chain qua mạng Binance Smart Chain (BEP20) cho các tài sản: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và CORGIB.

Theo đó, từ nay, người dùng đã có thể gửi BTC, ETH và CORGIB từ ứng dụng ONUS tới các nền tảng BEP20 khác. Ngược lại, người dùng cũng có thể dễ dàng chuyển BTC, ETH và CORGIB từ các nền tảng khác về lưu trữ tại ứng dụng ONUS. 

Cơ hội

Hiện nay, khi lưu trữ từ 0.01 BTC tại ứng dụng ONUS, người dùng được nhận lãi 3% năm, lãi trả hàng ngày ra VNDC (tính năng Staking Daily). Mức thưởng này cũng được áp dụng khi người dùng lưu trữ từ 0.5 ETH trên ứng dụng ONUS. 

Ngoài ra, người dùng còn có cơ hội nhận thưởng với APY lên đến 16.44% khi tham gia Farming đối với BTC và ETH.

Lưu ý 

Trên ứng dụng ONUS, tài sản CORGIB10K có giá trị tương đương 10,000 đồng CORGIB. Theo đó: 

  • Khi khách hàng gửi On-chain CORGIB, với mỗi 1 CORGIB10K gửi đi, khách hàng nhận được 10,000 CORGIB. 
  • Ngược lại, khi khách hàng nhận On-chain CORGIB chuyển về từ nền tảng khác, hệ thống của ONUS sẽ tự động quy đổi thành CORGIB10K theo tỉ lệ 1 CORGIB10K = 10,000 CORGIB.