Mở giao dịch On-chain cho Heroes TD Token (KRC20)

Heroes TD Token (HTD) hiện là tài sản được quan tâm nhiều nhất trên ứng dụng ONUS, sau khi chứng kiến bước tăng trưởng hàng chục lần ngay sau Launchpad.  

Nhằm giúp khách hàng mở rộng cơ hội giao dịch với Heroes TD token (HTD), 18h00 hôm nay 02/12/2021, ONUS chính thức mở cổng giao dịch On-chain qua mạng KardiaChain (KRC20) cho tài sản này. 

Theo đó, từ nay, người dùng đã có thể gửi HTD từ ứng dụng ONUS tới các nền tảng KRC20 khác. Ngược lại, khách hàng cũng có thể dễ dàng chuyển HTD từ các nền tảng khác về lưu trữ tại ứng dụng ONUS. 

Như vậy, Heroes TD Token (HTD) hiện đang được hỗ trợ các tính năng hữu ích khác trên ứng dụng ONUS:

  • Staking Daily: Lưu trữ HTD để nhận thưởng với APY 3%.
  • Giao dịch Off-chain: Gửi, nhận HTD với người dùng khác trên cùng hệ thống.
  • Giao dịch On-chain: Gửi, nhận HTD với các nền tảng BEP20 và KRC20 khác.
  • Quy Đổi: Sử dụng tính năng Quy đổi để mua, bán HTD theo đồng tiền cơ sở VNDC và USDT.

Tìm hiểu thêm về HTD tại: Bài nghiên cứu Heroes TD token (HTD).