Mở giao dịch On-chain cho một số tài sản (mạng ONUS Chain)

Sau khi ONUS tích hợp mạng ONUS Chain với ứng dụng, người dùng hiện có thể dễ dàng gửi/nhận On-chain giữa ứng dụng ONUS và các nền tảng khác thông qua mạng lưới ONUS Chain. 

Từ 15h30 hôm nay 18/11, ONUS đã mở giao dịch On-chain cho các tài sản bao gồm SOL, DOT, MATIC, NEAR, SHIB, TOMO, DOGE, C98 theo mạng ONUS Chain. Như vậy, các tài sản ứng dụng ONUS hiện đang hỗ trợ gửi/nhận On-chain thông qua mạng lưới ONUS Chain bao gồm ONUS, MIA, BUSD, VNDC, USDT, USDO, BTC, ETH, BNB, NAO, RICE, SOL, DOT, MATIC, NEAR, SHIB, TOMO, DOGE và C98.

Giới thiệu về ONUS Chain

ONUS Chain là nền tảng blockchain hiệu suất cao, khả năng mở rộng tốt, tương thích với EVM và được xây dựng trên BNB Application Sidechain (BAS). ONUS Chain có giao diện thân thiện, có thể truy cập được cho tất cả các nhà phát triển và người dùng với chi phí thấp. 

Đặc biệt, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ONUS với cộng đồng hơn 2.5 triệu người dùng và RICE Wallet với hơn 1 triệu địa chỉ ví, ONUS Chain sở hữu bệ phóng vững chắc để phổ cập tới người dùng đại chúng ngay từ thời điểm ban đầu. ONUS Chain cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhóm phát triển với mục tiêu chuyển đổi và chạy các dự án của họ trên mainnet của ONUS Chain.

Contract các tài sản đang được hỗ trợ gửi/nhận On-chain thông qua mạng lưới ONUS Chain:

 • ONUS: 0x4c761E48d1E735af551cc38ABCBDCe1d7FaaC6E4
 • MIA: 0x5Df107F23d3Ec5efA926B999Ce285A88955Ae56B
 • BUSD: 0xdfB5E8a4AC08E46258A12AbE737bba5D8c452508
 • VNDC: 0xC1D3A18C32c42D5c033C2d4bfc151dB8fd2c9D81
 • USDT: 0xff276c6bca1F66Fd54a8915e830735D6ab0C7B09
 • USDO: 0x3D513abc13f53A1E18Ae59A7B5B0930E55733C87
 • BTC: 0x935765Ad27a1af00f73097c998A9fb721D2d7790
 • ETH: 0xB4373ebB073A4DcbA47e567d075a9583Fa3C763e
 • BNB: 0xbDCe8C50C1e6F6501c2af8232D2D76ec75cdA51D
 • NAO: 0x07430e1482574389Bc0E5d33CFB65280e881EE8c
 • RICE: 0xdF297316921b427c66D8a17A9ACd6ddb99C5Cea3
 • SOL: 0x5B07649AF6CdE6B0bF570318A757B2C19F8a8dF9
 • DOT: 0xb726b570FbdC41Cad66F729b70c01A9dD6078987
 • MATIC: 0x38Bd5c5CaFcB9Ee28FCF3ECdfb44c1c5F2317239
 • NEAR: 0xf39F273e9252930F225331ebaFCfb19bd19c5390
 • SHIB: 0x02797e4E9b9E02BDd3d344173A4828Cdcbd020f8
 • TOMO: 0xaf3568Fa340e0740520a9ccaEaC281F3b67c5cFF
 • DOGE: 0x3EAAD4f7445e4Ff2524BBBf548614c2eC8470206
 • C98: 0x57687774e165676b89180cd8e9AaC9F030401Ebf

Tài liệu về ONUS Chain: https://docs.onuschain.io/.    

ONUS Chain Telegram Channel: https://t.me/onuschain.  

ONUS Chain Telegram Community: https://t.me/onuschain_chat.