Mở giao dịch On-chain cho SUN và TLM

Để giúp khách hàng mở rộng cơ hội giao dịch với SUN token (SUN) và Alien Worlds token (TLM), ngày hôm nay 10/11/2021, ONUS chính thức mở cổng giao dịch On-chain cho 02 tài sản này. 

Mở giao dịch On-chain cho TLM

ONUS đã chính thức kích hoạt cổng giao dịch On-chain cho Alien Worlds (TLM) theo mạng Binance Smart Chain (BEP20).

Theo đó, từ nay, người dùng đã có thể gửi TLM từ ứng dụng ONUS tới các nền tảng BEP20 khác. Ngược lại, người dùng cũng có thể dễ dàng chuyển TLM từ các nền tảng khác về lưu trữ tại ứng dụng ONUS. 

Mở giao dịch On-chain cho SUN

ONUS đã chính thức kích hoạt cổng giao dịch On-chain cho SUN token (SUN) theo 2 mạng Binance Smart Chain (BEP20) và TRON blockchain (TRC20).

Theo đó, từ nay, người dùng đã có thể gửi SUN từ ứng dụng ONUS tới các nền tảng BEP20 và TRC20 khác. Ngược lại, người dùng cũng có thể dễ dàng chuyển SUN từ các nền tảng BEP20 và TRC20 khác về lưu trữ tại ứng dụng ONUS.