Mở giao dịch On-chain (SOL) cho SRM và USDT

Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư được thuận tiện trong quá trình giao dịch và lưu trữ tài sản số, bắt đầu từ hôm nay 01/03/2022, ONUS sẽ mở giao dịch On-chain qua mạng Solana cho 02 tài sản SRM và USDT.

Theo đó, người dùng có thể gửi On-chain SRM và USDT từ ONUS tới các địa chỉ ví khác bên ngoài hệ thống có hỗ trợ mạng Solana, và ngược lại, nhận SRM hay USDT chuyển từ các địa chỉ ví Solana khác về ONUS. 

Giới thiệu về mạng Solana

Solana là nền tảng blockchain hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh với hiệu suất cao. Nền tảng Solana được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khởi tạo các ứng dụng phi tập trung (DApp), với mục tiêu làm cho tài chính phi tập trung có thể tiếp cận được trên quy mô lớn hơn. SOL là token hoạt động trong nền tảng blockchain Solana và có thể được sử dụng để tham gia staking, thanh toán phí giao dịch, bầu chọn cho các quyết định quản trị nền tảng.