Mở giao dịch P2P cho ADT, ANM, HES, HTD

Nhằm mở rộng cơ hội giao dịch cho mọi người, bắt đầu từ hôm nay 16/06/2022, ONUS chính thức mở tính năng giao dịch P2P cho các tài sản ADT, ANM, HES và HTD. 

Theo đó, bên cạnh việc mua/bán ADT, ANM, HES và HTD thông qua tính năng Quy đổi, người dùng còn có thể giao dịch các tài sản này thông qua tính năng Giao dịch P2P: 

  • Khớp lệnh mua/bán do người dùng khác đặt lệnh, hoặc
  • Tự tạo đơn hàng mua/bán với số lượng và mức giá mình mong muốn.

Lưu ý: Đối với tài sản ADT, ONUS sẽ đóng tính năng Quy đổi bắt đầu từ 20h00 ngày 21/06/2022. Xem thêm về kế hoạch dừng Quy đổi ADT tại đây.

Giới thiệu về Giao dịch P2P

Giao dịch P2P là tính năng cho phép bạn đặt lệnh mua, bán tài sản số với số lượng và tỷ giá mong muốn mà không bị phụ thuộc vào giá thị trường. Đồng thời, bạn cũng có thể lựa chọn khớp các lệnh đặt sẵn của người dùng khác. 

Xem hướng dẫn giao dịch P2P tại đây.