Mở giao dịch Quy đổi cho FNCY

Theo thông báo từ phía đội ngũ CUBE, dự án đã thực hiện tái định danh từ CUBE (ITAMCUBE) sang FNCY (FNCY).  

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, ONUS đã tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với tài sản ITAMCUBE, bao gồm: Quy đổi, Giao dịch Off-chain, Giao dịch On-chain, Giao dịch P2P và Credit Line. 

Hiện nay, quá trình chuyển đội đã hoàn tất. Toàn bộ số lượng token ITAMCUBE bạn đang lưu trữ trên ứng dụng ONUS đã tự động chuyển đổi thành token FNCY theo tỷ lệ 1:1 (1 ITAMCUBE = 1 FNCY).

  • Bắt đầu từ 19h00 hôm nay, ngày 02/12/2022, ONUS mở lại các tính năng sau cho tài sản FNCY, bao gồm: Giao dịch Off-chain và Quy đổi.
  • Giao dịch On-chain và các tính năng khác sẽ được mở lại sau. ONUS sẽ có thông báo cụ thể.

Giới thiệu về FNCY

FNCY (trước đây là ITAM Games) là nền tảng blockchain ra đời nhằm hỗ trợ các nhà phát triển game blockchain. Hệ sinh thái FNCY cung cấp phương thức và công cụ cho phép các trò chơi dễ dàng được tích hợp với công nghệ blockchain. FNCY phát triển một nền tảng sử dụng công nghệ blockchain để cung cấp quyền sở hữu thực sự đối với tài sản kỹ thuật số cho người dùng. Nền tảng này bao gồm một cửa hàng (ITAM Store) mà ở đó, người dùng có thể truy cập và tìm kiếm tất cả các thông tin về các game mobile được đăng ký trên ITAM Store và thực hiện giao dịch các tài sản điện tử trên nền tảng.