Mở lại giao dịch cho LUNA token

Vừa qua, ONUS đã đóng các giao dịch đối với token LUNA, do sàn giao dịch Binance (nơi ONUS lấy thanh khoản giao dịch cho LUNA và UST) đang tạm dừng giao dịch và tạm dừng việc Nạp/Rút đối với 02 token này. 

Tuy nhiên, nhận được các phản hồi rằng nhiều khách hàng đang nắm giữ LUNA tại ứng dụng ONUS, đội ngũ phát triển đang liên tục tìm kiếm giải pháp giúp nhà đầu tư có kênh thanh khoản đối với LUNA. 

Theo đó, để hỗ trợ khách hàng giao dịch LUNA token, bắt đầu từ 18h30 hôm nay 13/05, ONUS sẽ mở lại giao dịch với LUNA token theo thanh khoản từ sàn giao dịch KuCoin. Người dùng có thể Quy đổi LUNA với đồng tiền cơ sở USDT. 

Lưu ý: Do LUNA đang được đánh giá là rủi ro cao, ONUS khuyến nghị người dùng không nên tiếp tục mua thêm LUNA. Người dùng nên thực hiện giao dịch Bán LUNA.