Mở lại Quy đổi cho các tài sản thanh khoản KuCoin

Từ ngày 05/07 vừa qua, do sàn KuCoin đang gặp lỗi, ONUS đã tạm dừng tính năng Quy đổi đối với các tài sản lấy thanh khoản từ sàn này. ONUS cũng đã chuyển đổi một số token qua thanh khoản từ các sàn giao dịch khác và mở giao dịch P2P nhằm giúp khách hàng không bị gián đoạn giao dịch. 

Hiện nay, quá trình bảo trì đã hoàn tất. ONUS đã mở lại tính năng Quy đổi cho các tài sản lấy thanh khoản KuCoin. Người dùng đã có thể giao dịch mua/bán các token này thông qua tính năng Quy đổi. 

Lưu ý: Sàn KuCoin đang thực hiện bảo trì giao dịch các token MLS, RBS, SRBS. ONUS sẽ mở lại Quy đổi cho các token này ngay khi KuCoin có thông báo mới. 

Phụ lục

1. Danh sách các token đã hoàn tất bảo trì, mở lại Quy đổi (thanh khoản KuCoin)

SLCL, WOOP, FRA, ARNM, NHCT, KONO, RPC, UPO, KLV, JAM, BNC, GGG, ADS, CWEB, FCON, MTS, REVU, CTC, LOVE, PLGR, FRR, SURV, CLH, RACEFI, ROAR, MJT, MNET, NTVRK, FALCONS, H3RO3S, TOWER, HTR, RFOX, HERO, NAKA, RMRK, SOUL, CWAR, SHILL, DREAMS, BLOK, KCS, FEAR, TEL, BEPRO, KOK, DPET, PSTAKE, SYNR, MV, XWG, HAWK, TAUM, POSI, COOHA, EPK, PLD, PSL, PKF, OVR, DG, BRISE, OOE, GMM, ITAMCUBE, SIN, AUSD, BFC, FCD, KYL, KARA, USDD, CELT, AFK, IHC, UFO.

2. Danh sách token đã mở Quy đổi (thanh khoản Binance, FTX hoặc Huobi)

KAI, H2O, NFT, GST, ZBC, XCUR, NYM, HOTCROSS, VEMP, EPIK, TITAN, INDI, XCN, LOOKS, HBB, WHALE, GARI, ERTHA, SOS, GLM, GODS, KIN, NUM, VR, FLUX, QRDO, CRO, KDA, VRA, CEEK, SPA, XDEFI, PRQ, SWFTC, BRWL, PLATO, AURORA, MOOV, ONSTON, WMT, PLY, BOSON, FSN, AKT, RACA, ALEPH, DFA, SFUND, VLX, TLOS, STORE, CUSD, EVER, ROUTE.