Mở lại Quy đổi cho một số token bảo trì

Hiện nay do sàn KuCoin đang gặp lỗi, ONUS đang bảo trì tính năng Quy đổi đối với một số token lấy thanh khoản từ KuCoin. Bảo trì bắt đầu từ 9h00 ngày 05/07, dự kiến hoàn tất sau 72h theo sát tiến độ từ KuCoin. 

Để giúp khách hàng có thể tiếp tục giao dịch các token thanh khoản KuCoin, ONUS đã chuyển đổi một số token sang lấy thanh khoản từ sàn giao dịch Binance, Huobi và FTX. Theo đó, khách hàng có thể tiếp tục Quy đổi các token này. 

Ngoài ra, ONUS đã lần lượt mở giao dịch P2P cho các tài sản trong danh sách bảo trì. Theo đó, trong khi chờ đợi tính năng Quy đổi được mở lại, người dùng có thể mua/bán/khớp lệnh các token này tại tính năng Giao dịch P2P. 

Danh sách token đã mở lại Quy đổi:

KAI, H2O, NFT, GST, ZBC, XCUR, NYM, HOTCROSS, VEMP, EPIK, TITAN, INDI, XCN, LOOKS, HBB, WHALE, GARI, ERTHA, SOS, GLM, GODS, KIN, NUM, VR, FLUX, QRDO, CRO, KDA, VRA, CEEK, SPA, XDEFI, PRQ, SWFTC, BRWL, PLATO, AURORA, MOOV, ONSTON, WMT, PLY, BOSON, FSN, AKT, RACA, ALEPH, DFA, SFUND, VLX, TLOS, STORE, CUSD, EVER, ROUTE.

Danh sách token đã mở giao dịch P2P: 

GARI, JAM, BNC, CGC, ADS, CWEB, FCON, MTS, REVU, CTC, LOVE, WOOP, FRA, ARNM, NHCT, KONO, RPC, UPO, KLV, TOWER, HTR, RFOX, HERO, NAKA, RMRK, SOUL, CWAR, SHILL, BLOK, FEAR, TEL, BEPRO, KOK, PSTAKE, SYNR, MV, XWG, HAWK, TAUM.

Danh sách token đang bảo trì Quy đổi:

WILD, LBP, SLCL, WOOP, FRA, ARNM, NHCT, KONO, RPC, UPO, KLV, JAM, BNC, GGG, ADS, CWEB, FCON, MTS, REVU, CTC, LOVE, PLGR, FRR, SURV, CLH, RACEFI, ROAR, MJT, MNET, NTVRK, FALCONS, H3RO3S, TOWER, HTR, RFOX, HERO, NAKA, RMRK, SOUL, CWAR, SHILL, DREAMS, BLOK, KCS, FEAR, TEL, BEPRO, KOK, DPET, PSTAKE, SYNR, MV, XWG, HAWK, TAUM, POSI, COOHA, EPK, PLD, PSL, PKF, OVR, DG, BRISE, OOE, GMM, ITAMCUBE, SIN, AUSD, BFC, FCD, KYL, KARA, USDD, CELT, MLS, AFK, SRBS, RBS, IHC, UFO.

Đội ngũ sẽ liên tục cập nhật để mở lại Quy đổi cho các token. Mong quý khách hàng thông cảm.